سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه شهرکرد 
مسئول 
1371/03/01 
1375/03/01 
اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه شهر کرد 
مدیریت 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور 
امامت جمعه اسلام آباد غرب 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
مسئول 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور 
امامت جمعه شهرستان آران بیدگل 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
مدرسه علمیه الهادی قم 
مدیریت  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور 
امامت جمعه شهرستان تنکابن 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 
جانشین معاونت آموزش 
 
1389/10/09 
اجرایی 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
مدیر کل امور اساتید 
 
1390/03/05 
مدیریتی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان 
مسئول 
 
 
اجرایی فرهنگی 
همکاری 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
امامت جمعه شهرستان دلیجان 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
معاون آماروبررسی 
1389/10/09 
1391/10/23 
مدیریت اجرایی 
تدریس 
دانشگاه شهرکرد 
مدرس 
1371/07/01 
1374/03/13 
معارف اسلامی اخلاق اسلامی 
تدریس 
حوزه علمیه شهرکرد 
مدرس 
1371/01/15 
1375/03/01 
شرح لمعه 
تدریس 
آموزشکده فنی مهندسی شهرکرد 
مدرس 
1371/07/01 
1374/03/13 
معارف اسلامی اخلاق اسلامی 
تدریس 
دبیرستان معارف اسلامی شهرکرد 
مدرس 
1373/07/01 
1374/03/13 
زبان انگلیسی 
تدریس 
حوزه علمیه اسلام آباد غرب 
مدرس 
1375/07/01 
1377/03/01 
شرح لمعه 
تدریس 
مدرسه علمیه دارالحکمه اصفهان 
مدرس 
1383/06/20 
1384/03/13 
مکاسب 
تدریس 
حوزه علمیه امامیه شهرکرد 
مدرس 
1371/07/01 
1375/03/01 
اصول الفقه مظقر 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران شهرکرد 
مدرس 
1371/07/01 
1373/03/13 
حلقات شهید صدر 
تدریس 
موسسه امام خمینی(ره) 
مدرس 
1391/06/20 
ادامه دارد 
مکاسب 
تدریس 
مدرسه علمیه امام حسن عسکری(ع) قم 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
مکاسب 
همکاری 
آموزش و پرورش بردسیر 
معاونت پرورشی 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
معاونت آمار و بررسی 
1389/10/14 
ادامه دارد 
مدیریتی