مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حبیب الله
نام خانوادگی:غفوری بارجینی
پست الکترونیک:barjiny@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، زبان و ادبیات انگلیسی

زندگی نامه

اینجانب حبیب الله غفوری بارجینی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 487 و متولد سال 1341 دوران تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در روستای بارجین و فیروز آباد میبد به انجام رساندم و از مهرماه 1356 ش در مدرسه قدیری قم که شعبه شماره 2 مدرسه کرمانیها محسوب می شد شروع به تحصیل علوم دینی نمودم در حالیکه نوجوانی بیش نبودم دروس حوزه را به همراه جریانات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گذراندم که شرح آن مفصل است تا سال 71 به درس و بحث در حوزه علمیه قم مشغول بودم که در ضمن آن آموزش نظامی ، زبانهای عربی و انگلیسی و دوره دبیرستان را نیز به انجام رساندم. از سال 71 تاکنون توفیق داشته ام مراکز متعدد و  مهم علمی را تاسیس و اداره نموده ام که بحمدالله ثمره آن دهها طلبه فاضل و توانمند است.
در این مدت کتب حوزوی را تا رسائل و مکاسب تدریس نموده ام و دروس اعتقادات و اخلاق دانشگاه را نیز بارها تدریس کرده ام و زبان انگلیسی دبیرستان را نیز در این دوره تدریس نموده ام. با توجه به اصرار رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تحول در نظام آموزشی حوزه های علمیه کشور نظام آموزشی خاص حوزه ها بر اساس دیدگاهها و نظرات مقام معظم رهبری را با همکاری جمعی از دوستان فاضل و دلسوز طراحی و در مدرسه علمیه علوی قم اجرا نمودیم که بحمدالله ثمره آن تربیت دهها نفر طلبه فاضل و پژوهشگر شده است که امید آینده حوزه علمیه قم می باشند.علیرغم عنایت الهی در داشتن قلمی روان که اساتید معظم همواره مشوق اینجانب بوده اند به علت اشتغال زیاد در امور مدیریتی و اجرایی متاسفانه تاکنون نتوانسته ام از آن بهره مطلوبی ببرم و حاصل کارهای پژوهشی متفرقه اینجانب تعدادی مقاله ، جزوه و 2 کتاب در دست تالیف است که به صورت نیمه کاره مانده است.