بهره وری در آینه آیات و روایات
52 بازدید
محل نشر: فرهنگ جمعه شورای سیاستگذاری 86
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386/10/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانلود